Nekilnojamojo turto vertinimas

Nekilnojamojo turto vertinimas apima įvairių objektų vertinimą:

⦁ buto vertinimas,
⦁ namo vertinimas,
⦁ žemės sklypų vertinimas,
⦁ patalpų, pastatų vertinimas,
⦁ miškų vertinimas,
⦁ inžinerinių tinklų vertinimas,
⦁ kitų nekilnojamojo turto objektų (laivų, orlaivių) vertinimas.

Taip pat atliekame nekilnojamojo turto objektų vertinimus mokestinei vertei nustatyti.

Turto vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje priimtais teisiniais aktais, reglamentuojančiais turto vertinimą, taip pat Tarptautiniais vertinimo standartais (IVS) ir Europos vertinimo standartais (EVS).