Verslo (akcijų) vertinimas

Verslo (akcijų) vertinimas atliekamas įvairiais įmonės veiklos etapais:

⦁ numatomo įsigyti/parduoti verslo vertinimas,
⦁ verslo vertinimas įmonių susijungimo, reorganizavimo ir restruktūrizavimo atveju,
⦁ įmonės akcijų vertinimas nepiniginiam įnašui,
⦁ nematerialaus turto, prekinių ženklų, patentų vertinimas,
⦁ akcijų vertinimas akcininkų ginčo metu.

 

Turto vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje priimtais teisiniais aktais, reglamentuojančiais turto vertinimą, taip pat Tarptautiniais vertinimo standartais (IVS) ir Europos vertinimo standartais (EVS).